FAQ

FAQ

Cursurile se desfășoară împreună cu toți studenții din an, în timp ce seminarele se desfășoară pentru fiecare grupă. Totodată, cursul cuprinde partea teoretică, în timp ce la seminar se pune accentul pe partea practică, aplicându-se informațiile învățate la curs.

Orarul este postat pe site-ul Facultății de Administrație și Afaceri, la secțiunea „Student FAA”. Acesta cuprinde cursurile și seminarele, cât și orele la care acestea se desfășoară. Înțelegerea orarului: – Materiile scrise cu majuscule și bold sunt cursurile. – Seminarele sunt scrise cu litere mici și sunt împărțite pe grupe.

Profesorii cu care veți studia pe parcursul celor trei ani de licență, respectiv cei doi ani de master îi găsești în secțiunea „Studii” de pe site-ul Facultății de Administrație și Afaceri. De asemenea, la secțiunea „Profesori” sunt prezentate toate cadrele didactice din cadrul facultății.

Activitatea didactică din mediul online se desfășoară pe diferite platforme, precum Google Meet, Zoom, Microsoft Teams. Studenții au acees la platforma Moodle Student unde cadrele didactice postează linkurile de conectare, suportul de curs și diferite teme sau exerciții, în funcție de specificul fiecărei materii. Logarea la această platformă se face cu adresa instituțională.

Studenții care optează pentru un loc în căminele Universității din București trebuie să depună o cerere de cazare în perioada stabilită, împreună cu alte documente necesare. Perioada de înscriere, metodologia și regulamentul de cazare, cât și toate detaliile privind procesul de cazare se găsesc pe site-ul FAA, la secțiunea „Cămin/Cazare”.

Pentru anul universitar 2021-2022 structura este postată pe site-ul Universității din București. https://unibuc.ro/studii/structura-anului-universitar/

Studenții își pot vedea notele în Carnetul Studentului. Acesta poate fi accesat prin următorul link: https://carnet.unibuc.ro/carnet

Cantina Universității din București este situată în campusul Facultății de Drept, în cadrul Căminului Mihail Kogălniceanu. Momentan activitatea acesteia este în regim de ridicare a produselor gata preparate „to go”.

Accesul la bilbiotecă se face pe baza unui permis unic. Pentru emiterea permisului de acces se plăteşte taxă și sunt necesare următoarele documente: cartea de identitate, o fotografie tip carte de identitate, carnetul de student vizat la zi sau adeverință; permisul este valabil pe durata studiilor universitare şi trebuie vizat în fiecare an universitar. Biblioteca se află la demisolul Facultății de Matematică și Informatică

În cadrul FAA există două organizații de voluntariat și anume ASAA – Asociația Studenților din Administrație și Afaceri. Scopul ASAA este acela de a apăra și reprezenta drepturile studenților de la Facultatea de Administrație și Afaceri. Totodată, are în vedere crearea unui context favorabil dezvoltării studenților, axându-se pe mai multe direcții, precum: educația non-formală, expunerea oportunităților de angajare și socializare. Voluntarii asaa sunt angrenați în organizarea proiectelor și activităților pentru studenți. AERS – Afaceri, Etică și Responsabilitate Socială În cadrul acestui cerc științific, cadrele didactice ale facultății, practicienii și studenții vor avea posibilitatea să dezbată teme de interes din domeniul afacerilor și responsabilității sociale, să faciliteze alocarea de resurse pentru mediile dezavantajate din punct de vedere economic și social și să contribuie la îmbogățirea capitalului social. Link: https://www.facebook.com/aers.faa De asemenea, studenții FAA pot face parte din diferite organizații la nivel național sau la nivelul Universității. ASUB – Asociația Studenților din Universitatea București ASUB este o organizație non- guvernamentală și are ca scop principal reprezentarea tuturor studenților din Universitatea București. Asociația Studenților din Universitatea București (ASUB) este singura organizație studențească constituită legal la nivel de Universitate și fiind recunoscută de către forurile superioare ale Universității din București ca partener egal în luarea de decizii. De asemenea, ASUB desfășoară și activități cu caracter profesional ce au contribuit de-a lungul timpului la satisfacerea nevoilor studenților dar și la dezvoltarea organizației Link: https://www.facebook.com/asub.page USR – Uniunea Studenților din România USR este o federație studențească și scpul acesteia este de a reprezenta, promova și apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul, Guvernul, Președinția României, precum și Municipalități și Universități. Voluntarii Uniunii Studenților din România organizează numeroase proiecte și inițiative care au stimulează studenții să se implice activ în societate. Totodată, aceste proiecte au vizat dezvoltarea abilităților și competențelor studenților prin intermediul educației non-formale, expunerea oportunităților de angajare și socializare. Link: https://www.facebook.com/UniuneaStudentilordinRomania

Studenții Facultății de Administrație și Afaceri au o multitudine de oportunități în ceea ce privește programul Erasmus. Aceștia au posibilitea să își petreacă un semestru într-un centru universitar din altă țară, experimentând viața de student acolo. Înscrierile se fac de obicei în cel de-al doilea semestru, iar studenții aplică prin depunea unor documente, ulterior trecând printr-un interviu. Perioada de înscriere, destinațiile, cât și alte informații privind bursa Erasmus sunt postate pe site-ul FAA la secțiunea „Mobilități Erasmus”.