Acest proiect vizează promovarea sportului în rândul studenților din cadrul asociațiilor studențești din București, cât și din țară, prin înscrierea, respectiv participarea la competiția organizată în cadrul celor 2 weekenduri. De asemenea, scopul vizează și crearea de legături între membrii asociațiilor participante.
Derulează în sus