Scopul principal ar proiectului vizează creșterea angajabilității în rândul studenților din facultatea noastră, prin informarea acestora cu privire la oportunitățile existente pe piața muncii, facilitarea unui dialog cu potențiali angajatori și obținerea unor locuri de muncă sau stagii de practică. Inițierea acestui proiect a pornit de la nevoia studenților din Facultatea de Adminstrație și Afaceri de a se dezvolta și de a fi pregătiți pentru accederea pe piața muncii, prin realizarea de conferințe, ateliere și interviuri simulate.

Derulează în sus